Sága o Vinlandu


Příběh i kresba
Jukimura Makoto

Překlad: You Say
Korektura: Maty93
Čištění/Sazba: You Say
Kontrola: Toren

Popisek: Thórfinn, mladý Viking posedlý pomstou, zabíjí výhradně vůdce nepřátelských armád. Za každého padlého vůdce získá zvláštní odměnu. Právo vyzvat na souboj svého vůdce, muže jež jej připravil o otce. I přes zuřící válku o korunu Anglie jde Thórfinn odhodlaně za svým cílem, který mu přinese jen a pouze vnitřní uspokojení.

Svazek první
XXX. Svazek první Ulož.to Dropbox
001. Seveřané Ulož.to --------
002. Daleko odsud Ulož.to --------
003. Nicota za mořem Ulož.to --------
004. Nezlomné okovy Ulož.to --------
005. Troll Ulož.to --------


Svazek druhý
XXX. Svazek druhý Ulož.to Dropbox
006. Posel z bitevní vřavy Ulož.to --------
007. Zbraň Ulož.to --------
008. Počátek cesty Ulož.to --------
009. Past ve vzdálených mořích Ulož.to --------
010. Probdít noc Ulož.to --------
011. Uvězněni Ulož.to --------
012. Mocnější než kterákoli stvůra Ulož.to --------
013. Pach Ulož.to --------
014. Meč Thórsův Ulož.to --------
015. Pravý válečník Ulož.to --------
016. Smrt Thórsova Ulož.to --------

Svazek třetí
XXX. Svazek třetí Ulož.to Dropbox
017. Anglie roku 1008 Ulož.to --------
018. Anglie roku 1013 Ulož.to --------
019. Střet na londýnském mostě Ulož.to --------
020. Ragnarok Ulož.to --------
021. Valhala Ulož.to --------
XXX. Pracant Ylfa Ulož.to --------

Svazek čtvrtý
XXX. Svazek čtvrtý Ulož.to Dropbox
022. Trollův syn Ulož.to --------
023. Posily Ulož.to --------
024. Země na druhém břehu řeky Ulož.to --------
025. Klam Ulož.to --------
026. Artorius Ulož.to --------
027. Válečník a mnich Ulož.to --------
028. Přepadení za hluboké noci Ulož.to --------

Svazek pátý
XXX. Svazek pátý Ulož.to Dropbox
029. Otec a syn Ulož.to --------
030. Jídelní stůl pána a služebníka Ulož.to --------
031. Dějiny stvůr Ulož.to --------
032. Zběhové Ulož.to --------
033. Zrada Ulož.to --------
034. Avalon Ulož.to --------
035. Střet Ulož.to --------

Svazek šestý
XXX. Svazek šestý Ulož.to Dropbox
036. Dva na bitevním poli Ulož.to --------
037. Pravý význam lásky Ulož.to --------
038. Opustit hnízdo Ulož.to --------
039. Prozření krále Ulož.to --------
040. Thórsův příběh Ulož.to --------
041. Společně v boji Ulož.to --------
042. Soud Ulož.to --------

Svazek sedmý
XXX. Svazek sedmý Ulož.to Dropbox
043. Princův bezpečný návrat Ulož.to --------
044. Prokletí koruny Ulož.to --------
045. Poslední přítel Ulož.to --------
046. Dva vlci Ulož.to --------
047. Hrdiny není Ulož.to --------
048. Znovushledání Ulož.to --------
049. Chrabrý Ulož.to --------

Svazek osmý
XXX. Svazek osmý Ulož.to Dropbox
050. Lest Ulož.to --------
051. Mýlka Ulož.to --------
052. Vzkříšení hrdiny Ulož.to --------
053. Hněv britského krále Ulož.to --------
054. Závěr prologu Ulož.to --------
055. Otrok Ulož.to --------
056. Ketilovo hospodářství Ulož.to --------

Svazek devátý
XXX. Svazek devátý Ulož.to Dropbox
057. Mladý pán Ulož.to --------
058. Ti, jež je možno zabít Ulož.to --------
059. Had Ulož.to --------
060. Jeho první přítel Ulož.to --------
061. Krví potřísněná cesta Ulož.to --------
062. Knutův postup Ulož.to --------
063. Potřebuji koně Ulož.to --------
064. Potřebuji koně, část druhá Ulož.to --------

Svazek desátý
XXX. Svazek desátý Ulož.to Dropbox
065. V sídle velkého pána Ulož.to --------
066. Klíčení Ulož.to --------
067. Ketil Železné pěsti Ulož.to --------
068. Prázdný muž Ulož.to --------
069. Tyranie Ulož.to --------
070. Obsah snů Ulož.to --------
071. Přísaha Ulož.to --------

Svazek jedenáctý
XXX. Svazek jedenáctý Ulož.to Dropbox
072. Prokletá hlava Ulož.to --------
073. Až získáme svobodu Ulož.to --------
074. Otrok na útěku Ulož.to --------
075. Král a jeho meč Ulož.to --------
076. Ormanovo představení Ulož.to --------
077. Potupa Ulož.to --------
078. Velezrada Ulož.to --------

Svazek dvanáctý
XXX. Svazek dvanáctý Ulož.to Dropbox
079. Černá mračna na obzoru Ulož.to --------
080. Gardarův vpád Ulož.to --------
081. Bouře Ulož.to --------
082. Provazy Ulož.to --------
083. Pokání Ulož.to --------
084. Nenaplnitelný sen Ulož.to --------
085. Spor Ulož.to --------
086. Ztracené životy Ulož.to --------

Svazek třináctý
XXX. Svazek třináctý Ulož.to Dropbox
087. Ticho před bouří Ulož.to --------
088. Potrestání Ulož.to --------
089. Noc před bitvou Ulož.to --------
090. Cena krmě Ulož.to --------
091. Bitva v Ketilově hospodářství Ulož.to --------
092. Stovka vteřin Ulož.to --------
093. Zrození válečníka Ulož.to --------

Svazek čtrnáctý (měsíčník)
094. Výzva ke kapitulaci Ulož.to Dropbox
095. Co bylo zapomenuto Ulož.to Dropbox
096. Nemaje nepřátel Ulož.to Dropbox
097. Bouřící se vladař Ulož.to Dropbox
098. Dva ráje Ulož.to Dropbox
099. Vyplutí Ulož.to Dropbox
100. Návrat Ulož.to Dropbox

Svazek patnáctý (měsíčník)
101. Rybák v okovech, část první Ulož.to Dropbox
102. Rybák v okovech, část druhá Ulož.to Dropbox
103. Rybák v okovech, část třetí Ulož.to Dropbox
104. Rybák v okovech, část čtvrtá Ulož.to Dropbox
105. Rybák v okovech, část pátá Ulož.to Dropbox
106. Rybák v okovech, část šestá Ulož.to Dropbox
107. Rybák v okovech, část sedmá Ulož.to Dropbox

Svazek šestnáctý (měsíčník)
108. Rybák v okovech, část osmá Ulož.to Dropbox
109. Rybák na svobodě Ulož.to Dropbox
110. Cesta přes Severní moře Ulož.to Dropbox
111. Válečník válečníkovi Ulož.to Dropbox
112. Povinnost msty Ulož.to Dropbox
113. Zbytečná přítěž Ulož.to Dropbox
114. Lovec a kořist, část první Ulož.to Dropbox
115. Lovec a kořist, část druhá Ulož.to Dropbox

Svazek sedmnáctý (měsíčník)
116. Lovec a kořist, část třetí Ulož.to Dropbox
117. Lovec a kořist, část čtvrtá Ulož.to Dropbox
118. Lovec a kořist, část pátá Ulož.to Dropbox
119. Lovec a kořist, část šestá Ulož.to MEGA
120. Lovec a kořist, část sedmá Ulož.to MEGA
121. Lovec a kořist, část osmá --- MEGA
122. Lovec a kořist, část devátá --- MEGA

Svazek osmnáctý (měsíčník)
123. Vypůjčený život --- MEGA
124. Na viděnou, Norské země --- MEGA
125. Válka v Baltském moři, část první --- MEGA
126. Válka v Baltském moři, část druhá --- MEGA
127. Válka v Baltském moři, část třetí --- MEGA
128. Válka v Baltském moři, část čtvrtá --- MEGA
129. Válka v Baltském moři, část pátá --- MEGA

Svazek devatenáctý (měsíčník)
130. Válka v Baltském moři, část šestá --- MEGA
131. Válka v Baltském moři, část sedmá --- MEGA
132. Válka v Baltském moři, část osmá --- MEGA
133. Válka v Baltském moři, část devátá --- MEGA
134. Válka v Baltském moři, část desátá --- MEGA
135. Válka v Baltském moři, část jedenáctá --- MEGA
136. Válka v Baltském moři, část dvanáctá --- MEGA

Svazek dvacátý (měsíčník)
137. Válka v Baltském moři, část třináctá --- MEGA
138. Válka v Baltském moři, část čtrnáctá --- MEGA
139. Válka v Baltském moři, část patnáctá --- MEGA
140. Válka v Baltském moři, část šestnáctá --- MEGA
141. Válka v Baltském moři, část sedmnáctá --- MEGA
142. Válka v Baltském moři, část osmnáctá --- MEGA
143. Válka v Baltském moři, část devatenáctá --- MEGA
144. Válka v Baltském moři, část dvacátá --- MEGA

Kapitoly z měsíčníku
145. Válka v Baltském moři, část dvacátá první --- MEGA